Môžete ponúknuť certifikát CE pre chodiaceho robota?

- Oct 29, 2019-

Ako je všetkým známe, certifikát CE poskytuje jednotnú technickú špecifikáciu pre obchod s výrobkami na európskom trhu a zjednodušuje obchodný postup. Niektorí podnikatelia preto pri kúpe zábavného robota potrebujú certifikát CE. Pomerne sa opýtajú výrobcu, či môžu ponúknuť certifikát CE pre chôdze robota?


Aby sme túto otázku zistili, v prvom rade chceme jasne ilustrovať napr definícia certifikátu CE. A dôležitosť certifikátu CE.


微信图片_20191029154808

1. Čo je certifikát CE?


Certifikát CE odkazuje skôr na základné bezpečnostné požiadavky na výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť ľudí, zvierat a tovaru, ako na všeobecné požiadavky na kvalitu. Pokyny na koordináciu stanovujú iba hlavné požiadavky a všeobecné požiadavky na inštrukcie sú štandardnými úlohami. Presný význam je preto: Značka CE je skôr značkou zhody ako bezpečnostnou značkou zhody . Jadro európskej smernice predstavuje „hlavná požiadavka“. Je to značka bezpečnostného osvedčenia , ktorá sa považuje za pas pre výrobcov pri otváraní a vstupe na európsky trh. CE znamená Európsku úniu .


Značka „CE“ na trhu EÚ je povinná značka osvedčenia. Bez ohľadu na výrobky vyrábané podnikmi v EÚ alebo v iných krajinách, ak chcú na trhu EÚ voľne obiehať , musia pripevniť značku „CE“, aby preukázali, že výrobky spĺňajú základné požiadavky smernice EÚ o nových výrobkoch. metódy technickej koordinácie a normalizácie. Toto je povinná požiadavka práva EÚ pre výrobky .


2. Prečo požiadať o certifikát CE?


Potreba žiadosti o osvedčenie CE

Certifikát CE poskytuje jednotnú technickú špecifikáciu pre obchod s výrobkami na európskom trhu a zjednodušuje obchodný postup. Ak výrobky ktorejkoľvek krajiny chcú vstúpiť na územie Európskej únie a do Európskej zóny voľného obchodu, musia mať na výrobkoch certifikát CE a na výrobky umiestniť značku CE. Certifikát CE je preto pasom pre výrobky vstupujúce na trh krajín EÚ a EZVO.


Certifikát CE znamená, že výrobok splnil bezpečnostné požiadavky stanovené v smernici EÚ; je to záväzok podnikov voči spotrebiteľom, čo zvyšuje dôveru spotrebiteľov vo výrobok; výrobky s označením CE znížia riziko predaja na európskom trhu. Tieto riziká zahŕňajú:


Riziko zadržania a vyšetrenia colných orgánov;

Riziká vyšetrované a potrestané inštitúciami dohľadu nad trhom;

Riziko obvinenia zo strany rovesníkov na konkurenčné účely.


V neposlednom rade nie každá spoločnosť je schopná vám pri kúpe svojho kráčajúceho robota predložiť certifikát CE. Ale kráčajúci robot Huaqin vám môže poskytnúť certifikát CE .图片Ďakujeme vám za prečítanie tohto článku, ak chcete získať viac informácií a podrobností o priemysle zábavných strojov, kliknite na položku Zábavné znalosti .